afnemer

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie afnemer
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  AssociationRelationship
Vanaf   :  Ketenpartner (BusinessRole)
Naar   :  Ketenpartner (BusinessRole)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-cbaa65cd-9aa8-4f5c-b58b-f0de80e29f93
Label  :  afnemer
Object ID  : cbaa65cd-9aa8-4f5c-b58b-f0de80e29f93
Object ID_nl  : cbaa65cd-9aa8-4f5c-b58b-f0de80e29f93
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet