Bestuur- en Raadsinformatiecomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Bestuur- en Raadsinformatiecomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Bestuur- en Raadsinformatiecomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.
Toelichting  : De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.: * ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces * collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces * gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces * geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Object ID  : caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Object ID_nl  : caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Original ID  : id-caa38667-222c-48da-8c5e-c643b7a7657a
Semanticsearch  : bestuur- en raadsinformatiecomponent
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):

Ontvangt gegevens van (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: