Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

005 Ontwikkelen projectbesluit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 005 Ontwikkelen projectbesluit
005 Ontwikkelen projectbesluit
Dit bedrijfsproces betreft het ontwikkelen van een geheel van maatregelen waarmee uitvoering kan worden gegeven aan een (complex) project van nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang. (BusinessProcess) Ontwikkelen projectbesluit Publiceren van projectbesluit en informeren van belanghebbenden, aanleveren (toepasbare) regels aan het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken projectbesluit Uitvoeren participatie, opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, parallel daaraan opstellen van de corresponderende (toepasbare) regels. (BusinessProcess) Ontwerpen projectbesluit Uitvoeren uniforme openbare voorbereidingsprocedure, goedkeuring Rijk/provincie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten projectbesluit Bepalen coördinerend gezag, bekendmaking start project, organiseren van participatie, bepalen uitgangspunten en kaders. (BusinessProcess) Voorbereiden ontwikkelen projectbesluit Indien van toepassing wordt een voorkeursbeslissing vastgesteld. Dit is niet verplicht. (BusinessProcess) Vaststellen voorkeursbeslissing Wens om via een projecbesluit uitvoering te (kunnen) geven aan een (complex) project. NB. Projectbesluit heeft hybride karakter: is zowel planvormend als vergunnend. (BusinessEvent) Voornemen uitvoering project BusinessEvent Projectbesluit gereed TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-06-2021 16:04:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2021 16:04:32 CEST
Legenda


Originele kleuren
Nestingniveau
   
   
   
VolgordeId
   
   
   
   
   
   
   
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 005 Ontwikkelen projectbesluit
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 005 Ontwikkelen projectbesluit
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
Object ID  : ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
Object ID_nl  : ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
Original ID  : id-ca3c11d9-90b8-4681-8fbd-8a38df5c34ef
Semanticsearch  : 005 ontwikkelen projectbesluit
Elementen  : 
Relaties  :