Gebruikerstoepassingen

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
ApplicationComponent Gebruikerstoep- assingen Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO Beheren worden alle beheertoepassingen ontsloten. Dit is minimaal een doorverwijzing naar een achterliggende applicatiecomponenten en maximaal een geïntegreerd onderdeel van het DLO Beheren. Bij voorkeur heeft het DLO Beheren dezelfde look & feel als het Digitaal Loket Omgevingswet. (ApplicationComponent) DLO beheerportaal Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO voor Derden worden alle toepassingen voor ontwikkelaars ontsloten. (ApplicationComponent) DLO voor derden Via het Omgevingsloket wordt algemene informatie beschikbaar gesteld aan afnemers. Dit zijn toelichtende teksten binnen het Omgevingsloket. Daarbinnen is er primair voor specifieke juridische uitleg het Informatiepunt Omgevingswet. (ApplicationComponent) Informatie Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Een gebruikerstoepassing is in het Digitaal Loket Omgevingswet geïntegreerd en neemt de opmaak van het Digitaal Loket Omgevingswet (DLO) over. Dit geeft de gebruiker een integrale gebruikerservaring waardoor deze de indruk heeft dat het om een enkele applicatie gaat. De gebruiker geeft via de gebruikersinterface aan wat hij wil. (ApplicationComponent) Digitaal omgevingsloket- (DSO-LV) Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel). (ApplicationComponent) Uitvoerbarereg- els DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Een projectmap is een DSO-map van de initiatiefnemer. In de projectmap worden stukken geplaatst tijdens voorbereiding en realisatie van een project. Bevat bijvoorbeeld checkresultaten, ingevulde aanvragen, bouwtekeningen aannemer. (ApplicationComponent) Projectmap initiatiefnemer ServingRelationship AssociationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 19-08-2019 15:09:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 19-08-2019 15:09:18 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Gebruikerstoepassingen
Object ID  : c9c38473-0aca-4c40-8a44-70fbf2cc7759
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: