participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener, betaler

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > AssociationRelationships > participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener, betaler
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener, betaler
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  AssociationRelationship
Vanaf   :  Belanghebbende (BusinessRole)
Naar   :  Beleid- en regelopsteller (BusinessRole)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-c9590f67-944b-4cdd-9f5c-d76b6085440a
Label  :  participant, inspreker, zienswijze- en bezwaarindiener, betaler
Object ID  : c9590f67-944b-4cdd-9f5c-d76b6085440a
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet