013P Verkennen initiatief

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 013P Verkennen initiatief
013P Verkennen initiatief
Opstellen kaders voor initiatief, vaststelling door BG. (BusinessProcess) Vaststellen richtinggevend advies Leveren richtinggevend advies aan initiatiefnemer, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Leveren richtinggevend advies BusinessEvent Verzoek verkenning ontvangen Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Overleg (eventueel herhaald) met initiatiefnemer (“vooroverleg”) en andere belanghebbende bestuursorganen, onderzoek mogelijkheden/grenzen. (BusinessProcess) Bepalen mogelijkheden en grenzen Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Beoordelen verzoek, bepalen regievoerend BG, informatie opvragen. (BusinessProcess) Intake verzoek verkenning BusinessEvent Richtinggevend advies geleverd TriggeringRelationship Als er samenwerking met ketenpartners of initiatiefnemers nodig is kan de DSO samenwerkingscomponent hiervoor worden gebruikt. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het bepalen van de mogelijkheden en grenzen. (ServingRelationship) Als er samenwerking met ketenpartners of initiatiefnemers nodig is kan de DSO samenwerkingscomponent hiervoor worden gebruikt. (ServingRelationship) Als er sprake is van een complex ingrijpend initiatief, wordt het college betrokken waarbij gebruik wordt gemaakt van de Bestuur en raadinformatiecomponent (ServingRelationship) VTH component wordt gebruikt bij het vaststellen van het richtinggevend advies. (ServingRelationship) De VTH component wordt gebruikt bij het leveren van advies. (ServingRelationship) Na vaststelling wordt het richtinggevende advies verstuurd aan de initiatiefnemer middels de outputmanagementcomponent via het voorkeurskanaal van de initiatiefnemer (ServingRelationship) TriggeringRelationship Via het omgevingsloket dient iemand een verzoek tot verkenning in. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Via de VTH component wordt een zaak aangemaakt. (ServingRelationship) ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-07-2019 21:33:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:33:32 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
Projectstatus
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 013P Verkennen initiatief
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-c3513145-e55f-49cc-8544-a4a9ba752ecb
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 013P Verkennen initiatief
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Extern Object ID  : e2051dfd-8e7f-4ee7-83ac-76229cef3e8a
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : c3513145-e55f-49cc-8544-a4a9ba752ecb
Titel view SWC  : Proces - 013 Verkennen initiatief
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :