Initiatiefnemer

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Initiatiefnemer BusinessActor Betrokkene Een formele melding ontvangen van een initiatiefnemer. Deze kan volgen uit een eerdere gezamenlijke verkenning. (BusinessEvent) Melding activiteit ontvangen Ondersteunen van initiatiefnemers die activiteiten willen ontplooien. (Product) Ruimte voor activiteiten Opstellen van beleid en het communiceren hierover. (Product) Beleidsontwikk- eling regelgeving en beheer Verantwoordelijkheid voor het opstellen van beleid met de daarbij behorende regels voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. (BusinessRole) Beleid- en regelopsteller BusinessRole Handhaver Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen. (BusinessRole) Gesprekspartne- r Verantwoordelijkheid voor besluiten op vergunningaanvragen en het waar nodig of gewenst inschakelen van ketenpartners voor advies (al dan niet met instemming) en samenwerking. (BusinessRole) Vergunningverl- ener AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssociationRelationship doelgroep AssociationRelationship gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde AssociationRelationship indiener AssociationRelationship indiener, zienswijze-indiener Verantwoordelijkheid voor het toezien op activiteiten en het handhaven van de orde met betrekking tot de fysieke leefomgeving. (AssociationRelationship) informatielevera- ncier, gehandhaafde, gehoorde, gesanctioneerde Deze svg is op 10-02-2020 21:11:34 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 10-02-2020 21:11:34 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : Initiatiefnemer
Definitie  : Een actor die iets wil in de fysieke leefomgeving.
Object ID  : c07fd80f-6099-4f7c-ab7d-5b51cec54911
Object ID_nl  : c07fd80f-6099-4f7c-ab7d-5b51cec54911
Relaties  :  Heeft toewijzing van


Is toegewezen aan:


Komt voor op   :  ArchiMate views: