rechtspreker

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-relatie rechtspreker
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatienaam voluit   : 
Relatietype   :  AssociationRelationship
Vanaf   :  Rechterlijke macht (BusinessRole)
Naar   :  Bevoegd gezag (BusinessRole)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-bf3997ef-d8f6-457b-9ffe-5e1eed23ec84
Label  :  rechtspreker
Object ID  : bf3997ef-d8f6-457b-9ffe-5e1eed23ec84
Object ID_nl  : bf3997ef-d8f6-457b-9ffe-5e1eed23ec84
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet