016 Behandelen bezwaar

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 016 Behandelen bezwaar
016 Behandelen bezwaar
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot een besluit (bv. vergunning, maatwerkvoorschrift of handhavingsmaatregel) van het bevoegd gezag. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar Versturen besluit, publiceren, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken reactie op bezwaar Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Besluiten op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten op bezwaar BusinessEvent Bezwaar behandeld Een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van een eerder genomen besluit. (BusinessEvent) Bezwaar ontvangen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:28:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:28:54 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 016 Behandelen bezwaar
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-bda072b6-23be-4cf6-b8e3-e521e4fdd1da
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 016 Behandelen bezwaar
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : bda072b6-23be-4cf6-b8e3-e521e4fdd1da
Titel view SWC  : BA Uitwerking deelprocessen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : bda072b6-23be-4cf6-b8e3-e521e4fdd1da
Object ID_nl  : bda072b6-23be-4cf6-b8e3-e521e4fdd1da
Elementen  : 
Relaties  :