Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Inspreken raadsvergadering

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Inspreken raadsvergadering
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Als om een raadsadvies is gevraagd kunnen belanghebbenden desgewenst inspreken op de raadsvergadering waarin de vergunningaanvraag op de agenda staat. (BusinessService) Inspreken raadsvergader- ing De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze. De Gemeenteraad gaat over de vergunningaanvraag in debat met het College en eventuele insprekers, en zal op basis van de uitkomst van dat debat zijn advies uitbrengen aan het College. Het raadsadvies dient met de rest van het dossier gearchiveerd te worden voor duurzame toegankelijkheid. (BusinessProcess) Uitbrengen raadsadvies Een belanghebbende is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die mogelijk (nadelige of voordelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan belanghebbende zijn. Een actor die (nadelige) invloed ondervindt van het initiatief van een ander of een besluit van een overheid (BusinessRole) Belanghebben- de ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 18-01-2022 04:24:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 18-01-2022 04:24:59 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Inspreken raadsvergadering
Definitie  : Als om een raadsadvies is gevraagd kunnen belanghebbenden desgewenst inspreken op de raadsvergadering waarin de vergunningaanvraag op de agenda staat.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 002-015-030
Object ID  : bb0228d2-177a-4211-ad11-42a0682342d5
Object ID  : bb0228d2-177a-4211-ad11-42a0682342d5
Object ID_nl  : bb0228d2-177a-4211-ad11-42a0682342d5
Original ID  : id-bb0228d2-177a-4211-ad11-42a0682342d5
Semanticsearch  : inspreken raadsvergadering
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: