Besluiten opleggen sanctie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Besluiten opleggen sanctie
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' betreft het verwerken van eventuele zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking tot een definitieve handhavingsbeschikking, alsmede de goedkeuring daarvan. (BusinessProcess) Besluiten opleggen sanctie Vaststellen van de definitieve handhavingsbeschikking op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Vaststellen definitieve handhavingsb- eschikking De tweede fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' is de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de situatie ter plaatse gecontroleerd, wordt onderzocht of sprake is van uitzicht op legalisatie of bijzondere omstandigheden, en wordt op basis van integrale afweging en hoor/wederhoor een voornemen tot (geen) sanctie opgesteld. (BusinessProcess) Voorbereiden opleggen sanctie Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit opleggen sanctie Formuleren van de definitieve handhavingsbeschikking op basis van het concept en eventuele ingediende zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitieve handhavingsb- eschikking AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:23:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:23:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  De derde fase van het bedrijfsproces 'opleggen sanctie' betreft het verwerken van eventuele zienswijzen op de concept handhavingsbeschikking tot een definitieve handhavingsbeschikking, alsmede de goedkeuring daarvan.
Nestingniveau   :  02
VolgordeId   :  025-030
Object ID   :  ba672763-19da-44ba-8d56-0a7e17bd6a39
Object ID_nl   :  ba672763-19da-44ba-8d56-0a7e17bd6a39
Original ID   :  id-ba672763-19da-44ba-8d56-0a7e17bd6a39
Semanticsearch   :  besluiten opleggen sanctie
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:45.