042 Instemmen

Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 042 Instemmen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-b6a37731-48c8-4de0-a5cc-d6ef1eb506c4
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 042 Instemmen
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : b6a37731-48c8-4de0-a5cc-d6ef1eb506c4
Titel view SWC  : BA Uitwerking deelprocessen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : b6a37731-48c8-4de0-a5cc-d6ef1eb506c4
Object ID_nl  : b6a37731-48c8-4de0-a5cc-d6ef1eb506c4
Elementen  : 
Relaties  :