V1. Ondersteunen bij intake vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > V1. Ondersteunen bij intake vergunningaanvraag
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Ondersteuning bij registratie en publicatie, toewijzing. (Requirement) V1. Ondersteunen bij intake vergunningaan- vraag Grouping Ondersteunen bij afhandeling vergunning aanvraag Requirement V121 Kunnen publiceren van aanvraag ten behoeve van belanghebbend- en *Kunnen aanwijzen van hoofdbehandela- ar Requirement V106 Kunnen starten van een keten van zaken (in geval van meerdere betrokken bevoegd gezagen, VGM012) Requirement V122 Kunnen controleren of de aanvraagde activiteiten vergunningplich- tig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Requirement V102 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorde- n op vragen uit vragenboom- (voorkomen dubbel uitvragen / overtypen van gegevens) Requirement V123 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de (vorm)vereisten- , of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd Requirement V103 Kunnen doorsturen aanvraag of melding (via DSO-LV) naar ander bevoegd gezag (=requirement VMG1.) Requirement V101 Kunnen ontvangen van STAM bericht (VMG007) Requirement V108 Kunnen samenstellen activiteiten tot een vergunning Requirement V124 Kunnen controleren op bestaande (lopende) vergunningaan- vragen (via VMG014) Requirement V107 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV verzoeknummer- met de zaaknummer(s)- van het betreffende bevoegd gezag Requirement V104 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten in DSO-LV werkmap (VMG007) Requirement V105 Kunnen aanmaken van zaak (VMG012) CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 03-06-2019 10:12:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-06-2019 10:12:02 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Requirement.png
Naam  : V1. Ondersteunen bij intake vergunningaanvraag
Definitie  : Ondersteuning bij registratie en publicatie, toewijzing.
Projectstatus  : Gewijzigd (groot)
Object ID  : aff778c1-6538-4a53-96ef-6f1fb1f42f41
Relaties  :  Onderdeel van:


Bestaat uit:


Komt voor op   :  ArchiMate views: