Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen vergunningaan- vraag Formuleren van de beschikking op basis van een integrale inhoudelijke afweging van de bevindingen uit de inhoudelijke toetsing. (BusinessProcess) Opstellen concept beschikking Nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten vergunningaan- vraag Registratie, bepalen regievoerder, publicatie aanvraag, evt. verzoek om aanvullende gegevens, toetsen indieningsvereisten, advies ketenpartners, evt. publicatie buitenbehandelingstelling. (BusinessProcess) Intake vergunningaan- vraag Opvragen van advies bij de Gemeenteraad. (BusinessProcess) Opvragen raadsadvies Inschakelen van ketenpartners om soepele samenwerking in de inhoudelijke behandeling te waarborgen. (BusinessProcess) Organiseren externe samenwerking Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een ingediende aanvraag voor toestemming tot het uitvoeren van een voorgenomen vergunning- of ontheffingplichtige activiteit, of het behandelen van een verzoek tot wijziging of intrekking van een eerder verleende omgevingsvergunning. (BusinessProcess) Behandelen vergunningaan- vraag Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk Inhoudelijke toetsing aan de regelgeving en eventuele aanpassing van de aanvraag. (BusinessProcess) Toetsen activiteiten aan regelgeving AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-04-2023 22:21:01 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 22:21:01 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
Definitie     Inhoudelijke beoordeling van de voorgenomen activiteit in samenwerking met ketenpartners, opstellen van een concept beschikking en eventueel opvragen van advies van de Gemeenteraad
Nestingniveau     02
VolgordeId     015-020
Object ID     ad8a0931-792a-46c3-b9e9-a9c669fedf59
Object ID     ad8a0931-792a-46c3-b9e9-a9c669fedf59
Object ID_nl     ad8a0931-792a-46c3-b9e9-a9c669fedf59
Original ID     id-ad8a0931-792a-46c3-b9e9-a9c669fedf59
Semanticsearch     inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:25.