Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Zaakregistratiecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Zaakregistratiecomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Zaakregistratiecomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Ontsluiting vindt bij voorkeur plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door KING vastgestelde Zaak- en Documentservices.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Object ID  : a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Object ID_nl  : a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Original ID  : id-a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Semanticsearch  : zaakregistratiecomponent
Relaties  : 

Komt voor op   :  ArchiMate views: