125 Opleggen sanctie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 125 Opleggen sanctie
125 Opleggen sanctie
Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheden opleggen van een sanctie met als doel dat de situatie of het gedrag weer in overeenstemming wordt gebracht met de geldende norm. (BusinessProcess) Opleggen sanctie Inboeken, gegevens controleren, ontvangstbevestiging sturen (aan ketenpartner). (BusinessProcess) Intake sanctieverzoek Inhoudelijk beoordelen verzoek, bepalen type sanctie(s), opstellen ontwerpsanctie, uitvoeren hoor/wederhoor. (BusinessProcess) Voorbereiden sanctie Opstellen definitieve sanctie, vaststelling via besluit. (BusinessProcess) Besluiten sanctie Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster. (BusinessProcess) Bekendmaken sanctie Aanleiding tot het opleggen van een sanctie is een verzoek daartoe vanuit de eigen organisatie of vanuit een ketenpartner, na het constateren van een overtreding. (BusinessEvent) Verzoek sanctie opleggen ontvangen BusinessEvent Sanctie opleggen gereed Na bekendmaking van het resultaat kan een ketenpartner actie ondernemen. (BusinessEvent) Sanctie bekendgemaakt Bij het opstellen van de concept-sanctie is inhoudelijke afstemming met belanghebbende ketenpartners gewenst. Bij het definitief maken van de op te leggen sanctie is inhoudelijke afstemming met belanghebbende ketenpartners gewenst. (BusinessService) Advies opstellen sanctie TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 12-02-2020 17:10:45 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 12-02-2020 17:10:45 CET
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 125 Opleggen sanctie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-a47f63f1-6140-49b8-9fd9-d06e6b777af2
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 125 Opleggen sanctie
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : a47f63f1-6140-49b8-9fd9-d06e6b777af2
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : a47f63f1-6140-49b8-9fd9-d06e6b777af2
Object ID_nl  : a47f63f1-6140-49b8-9fd9-d06e6b777af2
Elementen  : 
Relaties  :