Ketenpartner

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties. (BusinessRole) Ketenpartner BusinessRole DSO (beheer)organis- atie BusinessRole Informatiehuis Het verkrijgen van een advies van de gemeente als ketenpartner, naar aanleiding van een concrete vraag of proactief vanuit de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld een informeel gesprek zijn, een formeel rapport of participatie van de gemeente in planvorming van een ander bestuursorgaan. (BusinessService) Advisering Het samen met een of meer ketenpartners werken aan een gezamenlijk resultaat. Dit kan bijvoorbeeld het gezamenlijk beantwoorden van zienswijzen zijn bij het in samenhang wijzigen van een omgevingsplan en een omgevingsverordening. (BusinessService) Co-realisatie Het coördineren van samenwerking in procesketens wanneer dat het beste vanuit de gemeente kan worden gedaan. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn bij de behandeling van een vergunningaanvraag met meerdere componenten. (BusinessService) Regievoering Ondersteunen van ketenpartners bij de uitvoering van hun taken volgens afspraken. (Product) Samenwerking BusinessActor Gemeente AssociationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship afnemer AssociationRelationship dataverwerker AssociationRelationship informatieproduc- tleverancier Deze svg is op 03-06-2019 10:46:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 03-06-2019 10:46:12 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : Ketenpartner
Definitie  : Overheidsorganisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties.
Object ID  : 9fa8256c-e761-4b07-9254-89cb4514f818
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: