00 - Applicatielandschap VTH CG 5-lagenmodel

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 00 - Applicatielandschap VTH CG 5-lagenmodel
00 - Applicatielandschap VTH CG 5-lagenmodel
ArchiMateNote 5. Interactie ArchiMateNote 4. Procesintegratie Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetloketco- mponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhandelcomp- onent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcom- ponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelc- omponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcompon- ent ApplicationComponent Leefomgevingobjecte- n-en-activiteiten referentiebeheercom- ponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercomponent ArchiMateNote 3. Gemeentelijke integratiefaciliteit (Gemeente) Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway ArchiMateNote 2. Services conform landelijke standaarden ArchiMateNote 1. Gegevens conform standaard informatiemodellen Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistrati- ecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistratieco- mponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratieco- mponent ApplicationComponent VTH besluitenregistratie component Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingobjecte- n-en-activiteiten registratiecomponent Deze svg is op 20-07-2019 21:31:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:31:14 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
   
Projectstatus
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 00 - Applicatielandschap VTH CG 5-lagenmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-9ef6fd77-d952-4d4a-ae55-c6f6cdbab30d
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 00 - Applicatielandschap VTH CG 5-lagenmodel
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 9ef6fd77-d952-4d4a-ae55-c6f6cdbab30d
Titel view SWC  : Omgevingswet - Overzicht VTH-componenten
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)