014P Behandelen melding activiteit

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 014P Behandelen melding activiteit
014P Behandelen melding activiteit
Een formele melding ontvangen van een initiatiefnemer. Deze kan volgen uit een eerdere gezamenlijke verkenning. (BusinessEvent) Melding activiteit ontvangen BusinessEvent Melding activiteit behandeld Inhoudelijke beoordeling, opstellen antwoord, evt. opstellen maatwerkvoorschriften. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen melding activiteit Ontvangstbevestiging, administratieve controle, opvragen aanvullende informatie, bekendmaken. (BusinessProcess) Intake melding activiteit Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Besluiten over maatwerkvoorschriften indien van toepassing. (BusinessProcess) Besluiten maatwerkvoorschriften Publiceren, leveren aan initiatiefnemer, indien van toepassing. (BusinessProcess) Bekendmaken besluit maatwerkvoorschriften Op basis van het risicoprofiel en het geldende toezichtsbeleid wordt bepaald of oplevertoezicht zal worden uitgevoerd of niet. Indien besloten wordt tot oplevertoezicht, dan wordt een verzoek daartoe gedaan aan de desbetreffende afdeling of organisatie. (BusinessProcess) Maken risico-inschatting activiteit Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponen- t TriggeringRelationship De melding van de activiteit wordt als zaak geregistreerd in de VTH component. (ServingRelationship) VTH component ondersteund het inhoudelijk behandelen van de melding activiteit. (ServingRelationship) Als samenwerking met ketenpartners nodig is om de melding van de activiteit te behandelen kan de DSO samenwerkingscomponent worden gebruikt (ServingRelationship) Via het omgevingsloket dient iemand een melding van een activiteit in. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship De VTH component wordt gebruikt om het activiteiten meld proces te ondersteunen. (ServingRelationship) TriggeringRelationship Mogelijk wordt de melding via de LVBB bekend gemaakt. (ServingRelationship) Middels de output management component kunnen melder en betrokkenen op de hoogte gebracht. (ServingRelationship) TriggeringRelationship De VTH component wordt gebruikt bij het maken van een risico inschatting, (ServingRelationship) TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-07-2019 21:33:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:33:53 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
Projectstatus
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 014P Behandelen melding activiteit
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-9c312ee0-dbd4-49c3-8ec4-37b6f3bb8c3b
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 014P Behandelen melding activiteit
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Extern Object ID  : 7b0705e4-1076-42f4-8e1c-b770ac58aacb
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 9c312ee0-dbd4-49c3-8ec4-37b6f3bb8c3b
Titel view SWC  : Proces - 014 Behandelen melding activiteit
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :