Participatiecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Participatiecomponent
Object ID  : 9b7fd2bb-c8db-46af-bc08-0ab2f4570200
Object ID_nl  : 9b7fd2bb-c8db-46af-bc08-0ab2f4570200
Original ID  : id-9b7fd2bb-c8db-46af-bc08-0ab2f4570200
Semanticsearch  : participatiecomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: