122 Toezichthouden

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 122 Toezichthouden
122 Toezichthouden
Dit bedrijfsproces betreft het vanuit bestuursrechtelijke bevoegdheid beoordelen of een situatie in overeenstemming is met geldende wet- en regelgeving, verstrekte vergunningen en meldingen van activiteiten. (BusinessProcess) Toezichthouden Registreren, controleren administratief, evt. opvragen aanvullende gegevens, ontvangstbevestiging (als verzoek van een ketenpartner afkomstig is). (BusinessProcess) Intake toezichthouden Informeren betrokkene, indiener verzoek en andere belanghebbenden over resultaat toezicht. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat toezichthouden Inspecteren feitelijke situatie, toetsen aan regelgeving, opstellen rapportage, evt. doen verzoek sanctie. (BusinessProcess) Uitvoeren toezichthouden Beoordelen onderwerp van toezicht, selecteren toezichthouder, opstellen toezichtplan, maken afspraken. (BusinessProcess) Voorbereiden toezichthouden BusinessEvent Toezichthouden gereed Een verzoek tot toezichthouden, afkomstig van de eigen organisatie of van een ketenpartner. Dit kan volgen uit een “melding incident”, een “melding activiteit” of ingepland toezicht. (BusinessEvent) Verzoek toezichthouden ontvangen Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar na de inspectie over hun conclusies, en stemmen ze af over eventuele daar aan te verbinden consequenties (sanctie opleggen of proces-verbaal opmaken, afhankelijk van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke insteek van de inspectie). (BusinessService) Advies conclusie en consequenties Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar over bevindingen en ervaringen bij de beoordeling van de feitelijke situatie. (BusinessService) Advies inspectie Bij de voorbereiding van toezicht is afstemming gewenst met ketenpartners over wijze, reikwijdte en focus van toezicht, en over eventuele verdeling van taken als meerdere partijen betrokken zijn bij het toezicht. (BusinessService) Advies voorbereiding toezicht Na bekendmaking van het resultaat kunnen de gemeente en/of een ketenpartner actie ondernemen. Er moet sprake zijn van goede coördinatie tussen acties. (BusinessEvent) Resultaat toezichthouden bekendgemaakt TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:39:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:39:29 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 122 Toezichthouden
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-9a6fd166-c97e-4dfa-a9ab-6760493b8d34
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 122 Toezichthouden
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 9a6fd166-c97e-4dfa-a9ab-6760493b8d34
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 9a6fd166-c97e-4dfa-a9ab-6760493b8d34
Object ID_nl  : 9a6fd166-c97e-4dfa-a9ab-6760493b8d34
Elementen  : 
Relaties  :