veroorzaakt

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-986ab6ae-88f6-481a-af1c-2999a54eb93c
Notice.png
Dit object is onderdeel van
   de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Van het besluit wordt mededeling gedaan aan belanghebbenden, ten minste aan indieners van een zienswijze (in geval van de uitgebreide procedure) en adviseurs van wiens advies is afgeweken, maar zo mogelijk ook aan participanten en andere (bekende) geïnteresseerden. Ketenpartners (met name Rijk en provincie) moeten, indien een door hen ingediende zienswijze niet is nagevolgd, het besluit toegezonden krijgen in verband met hun wettelijke bevoegdheden tot het doen van een reactieve aanwijzing. Indien sprake is van mededeling doen op grond van een verplichting (bijvoorbeeld aan belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend), dan is de datum van mededeling doen de datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de datum van inwerkingtreding. Als geen mededeling gedaan hoeft te worden, wordt de datum van bekendmaking aan de aanvrager gehanteerd. (BusinessProcess) Mededelen beschikking aan belanghebben- den Het vastgestelde besluit wordt als overheidsbesluit gepubliceerd. Daartoe wordt het besluit publiekelijk beschikbaar gemaakt, en wordt daarvan kennis gegeven. De termijn hiervoor is twee weken, tenzij er sprake is van niet-nagevolgde zienswijzen van ketenpartners, in welk geval de termijn zes weken bedraagt. Als binnen die zes weken een reactieve aanwijzing is gedaan door provincie of Rijk, dient die reactieve aanwijzing gelijk met het besluit gepubliceerd te worden. (BusinessProcess) Publiceren beschikking TriggeringRelationship Deze svg is op 17-04-2024 07:54:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 07:54:36 CEST
ArchiMate-relatie veroorzaakt
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  veroorzaakt
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Mededelen beschikking aan belanghebbenden (BusinessProcess)
Naar   :  Publiceren beschikking (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-986ab6ae-88f6-481a-af1c-2999a54eb93c
Object ID   :  986ab6ae-88f6-481a-af1c-2999a54eb93c
Object ID_nl   :  986ab6ae-88f6-481a-af1c-2999a54eb93c
Original ID   :  id-986ab6ae-88f6-481a-af1c-2999a54eb93c
Semanticsearch   :  id-986ab6ae-88f6-481a-af1c-2999a54eb93c
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 10:23.