117 Verweren in beroep

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 117 Verweren in beroep
117 Verweren in beroep
Dit bedrijfsproces betreft het verweren van het bevoegd gezag in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. (BusinessProcess) Verweren in beroep Registratie, afstemming en toewijzing, evt. inschakelen externe juridische ondersteuning, aanleveren stukken aan rechtsprekende instantie. (BusinessProcess) Intake verzoek verweerschrift Afhankelijk van uitspraak aanpassen besluit, evt. instellen hoger beroep. (BusinessProcess) Verwerken uitspraak Opstellen verweerschrift, afstemming ketenpartners, indienen verweerschrift en bijlagen, repliek/dupliek. (BusinessProcess) Indienen verweerschrift Opstellen pleitnota, bijwonen zitting en houden pleidooi, evt. alternatieve oplossing onderzoeken (schikking). (BusinessProcess) Bijwonen zitting BusinessEvent Beroep afgehandeld Dagvaarding c.q. verzoek indienen verweerschrift ontvangen naar aanleiding van een eerder genomen besluit. (BusinessEvent) Dagvaarding ontvangen Bij het opstellen van een verweerschrift is afstemming met ketenpartners gewenst, met name waar het aspecten van het aangevochten besluit betreft waarbij de ketenpartner geadviseerd/ingestemd heeft. (BusinessService) Advies verweerschrift In plaats van het onder 1 genoemd advies kan in bepaalde gevallen ook gekozen worden het verweerschrift gezamenlijk op te stellen, met name wanneer de ketenpartners gezamenlijk zijn gedagvaard. (BusinessInteraction) Samen opstellen verweerschrift Wanneer de uitspraak van de rechter ontvangen is, is het wenselijk om met betrokken ketenpartners af te stemmen wat de vervolgstappen zijn, bijvoorbeeld instellen van hoger beroep tegen de uitspraak. (BusinessService) Advies uitspraak De uitspraak kan aanleiding zijn voor andere bestuursorganen om actie te ondernemen. (BusinessEvent) Informeren over uitspraak TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:39:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:39:02 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 117 Verweren in beroep
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-943cef14-2426-4125-b5ef-e122e1b926d3
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 117 Verweren in beroep
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 943cef14-2426-4125-b5ef-e122e1b926d3
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 943cef14-2426-4125-b5ef-e122e1b926d3
Object ID_nl  : 943cef14-2426-4125-b5ef-e122e1b926d3
Elementen  : 
Relaties  :