Tekst-en-annotatiecomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Tekst-en-annotatiecomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het opstellen en wijzigen van tekst in een regeling. Bedoeld voor wijzigen van omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Tekst-en- annotatiecompo- nent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van begrippen en definities uit de DSO Stelselcatalogus tijdens het maken van een omgevingsplan * Kunnen overnemen van begrippen en definities uit de DSO Stelselcatalogus tijdens het maken van een omgevingsplan Toelichting: * Aangepast in versie 1.1: van could naar should. * Aangepast in versie 1.3: met nieuwe werking van de DSO Stelselcatalogus de requirement smaller gemaakt naar alleen het kunnen inzien en overnemen van begrippen. * Opvoeren van nieuwe begrippen is hiermee komen te vervallen en gebeurt voortaan met de publicatie van een omgevingsplan. (Requirement) OBT07 Kunnen inzien en overnemen van begrippen uit DSO Stelselcatalogus Hieronder wordt verstaan: * Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor. * Dit servicespoor bevat additionele informatie die machineleesbaarheid en slimme bevraging verbeteren maar de juridische betekenis niet verandert. * Hieronder valt ook: Kunnen annoteren van individuele woorden in een regeling. Toelichting: * Deze requirement is een verdieping op OBT01. (Requirement) OBT03 Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor Hieronder wordt verstaan: * Kunnen leggen van relatie van tekst naar geometrie. (Zoals beheerd met de geometriecomponent en in andere registraties). Toelichting * Aangepast in versie 1.1. (Requirement) OBT05 Kunnen leggen van een relatie met geometrie Hieronder wordt verstaan: * Op een vlotte manier kunnen navigeren door regels. Bijvoorbeeld door een navigatie menu met artikelen. Toelichting: * Nieuwe requirement in versie 1.1. (Requirement) OBT08 Kunnen navigeren in tekst Hieronder wordt verstaan: * Kunnen toevoegen van metadata aan regeling zoals gedefinieerd in STOP (IMOP). Waaronder: Concept, Ontwerp, Vastgesteld, Inwerkingtreding, Onherroepelijk en ook naam. (Requirement) OBT04 Kunnen toevoegen van metadata aan een regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken (verwijderen) van regels en waarden. Toelichting: Onder regels wordt het volgende verstaan. In de systematiek van de toepassingsprofielen voor OW-besluiten bestaan regels uit de volgende onderdelen: * De juridische regeltekst * Juridische annotaties: de structuur van de regeling, de coördinaten die de werkingsgebieden van regels begrenzen en de waarden die de normen uit de juridische regeltekst ter plaatse van de verschillende werkingsgebieden hebben; * Service annotaties: elementen waarmee betekenis aan regeltekst en informatie-objecten wordt toegevoegd. Zij maken het OW-besluit machine-leesbaar en maken het mogelijk maken om regeltekst, werkingsgebieden en normwaarden betekenisvol en leesbaar weer te geven, waar nodig op een kaart. * Aangepast in versie 1.1: geupdate naar nieuwste versie van STOP. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBT01 Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken van juridische regels en waarden Hieronder wordt verstaan: * Kunnen annoteren van juridische- en beleidsregels v.w.b. tekststructuur, normwaarden, begrippen en werkingsgebieden. (In LVBB het juridisch spoor genoemd.) Toelichting: * Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart weergegeven worden. * Deze requirement is een verdieping op OBT01. * Toevoeging versie 1.3: begrippen als te kunnen annoteren toegevoegd. (Requirement) OBT02 Kunnen annoteren van juridische regels (juridisch spoor) Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Maakcomponen- t Hieronder wordt verstaan: * Kunnen importeren/synchroniseren van waardelijst via DSO API. * Kunnen toepassen van waardelijsten zoals gedefinieerd binnen STOP-TPOD en voor het omgevingsplan uitgewerkt in document 17 van de standaard, bij het onderhouden van annotaties. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.3: importeren/synchroniseren van waardelijst opgenomen * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBT06 Kunnen importeren en toepassen van waardelijsten RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 13-06-2021 01:01:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 13-06-2021 01:01:20 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Tekst-en-annotatiecomponent
Definitie  : Component voor het opstellen en wijzigen van tekst in een regeling. Bedoeld voor wijzigen van omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent..
Object ID  : 9331ea45-91e1-4c43-9374-d0f910b7053e
Object ID_nl  : 9331ea45-91e1-4c43-9374-d0f910b7053e
Original ID  : id-9331ea45-91e1-4c43-9374-d0f910b7053e
Semanticsearch  : tekst-en-annotatiecomponent
Relaties  : 
Onderdeel van (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: