124 Opsporen

124 Opsporen
Dit bedrijfsproces betreft het vanuit strafrechtelijke bevoegdheid onderzoeken van een eventuele overtreding. (BusinessProcess) Opsporen Registreren verzoek, administratieve controle, evt. opvragen aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake opsporen Beoordelen feitelijke situatie, toetsen aan strafrecht, meedelen rechten/plichten, doen hoor/wederhoor, opstellen proces-verbaal, opstellen rapportage. (BusinessProcess) Uitvoeren opsporen Versturen resultaat aan betrokkene en belanghebbenden, versturen verzoek voor vervolgactie. (BusinessProcess) Bekendmaken resultaat opsporen BusinessEvent Opsporen gereed Een verzoek tot opsporen, afkomstig vanuit de eigen organisatie of vanuit een ketenpartner. (BusinessEvent) Verzoek opsporen ontvangen Bij de intake is afstemming gewenst met ketenpartners bij de beoordeling van het opsporingsverzoek. (BusinessService) Advies intake opsporen Na bekendmaking van het resultaat kan een ketenpartner desgewenst actie ondernemen. (BusinessEvent) Resultaat opsporen bekendgemaakt Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar over bevindingen en ervaringen bij de beoordeling van de feitelijke situatie. (BusinessService) Advies inspectie Bij de uitvoering adviseren betrokken ketenpartners elkaar na de inspectie over hun conclusies, en stemmen ze af over eventuele daar aan te verbinden consequenties (sanctie opleggen of proces-verbaal opmaken, afhankelijk van de bestuursrechtelijke of strafrechtelijke insteek van de inspectie). (BusinessService) Advies conclusie en consequenties TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:40:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:40:09 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 124 Opsporen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-8fb0bb34-1b9c-4291-902e-2b02bb034b48
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 124 Opsporen
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 8fb0bb34-1b9c-4291-902e-2b02bb034b48
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 8fb0bb34-1b9c-4291-902e-2b02bb034b48
Object ID_nl  : 8fb0bb34-1b9c-4291-902e-2b02bb034b48
Elementen  : 
Relaties  :