VTH107 Kunnen publiceren van een aanvraag en besluit via het officiele publicatiemechanisme (DROP)

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > VTH107 Kunnen publiceren van een aanvraag en besluit via het officiele publicatiemechanisme (DROP)
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Eigenschappen
Elementtype     Requirement
Label     VTH107 Kunnen publiceren van een aanvraag en besluit via het officiele publicatiemechanisme (DROP)
Definitie     Ontvangen aanvragen en genomen besluiten worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. Vanaf 1 juli 2021 moet conform de Wet elektronische publicaties dit gepubliceerd worden op https://www.officielebekendmakingen.nl. De publicatie verloopt via het DROP koppelvlak naar KOOP.
MoSCoW     Must
Object ID     8d9c8523-b9f1-427d-b594-8bd847d85efe
Object ID     8d9c8523-b9f1-427d-b594-8bd847d85efe
Object ID_nl     8d9c8523-b9f1-427d-b594-8bd847d85efe
Original ID     id-8e7619c66c6a44d5869b85f29b42fbd4
Semanticsearch     vth107 kunnen publiceren van een aanvraag en besluit via het officiele publicatiemechanisme (drop)
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:19.