Servicebuscomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en is een kopie van het GEMMA object Servicebuscomponent, aangepast voor deze doelarchitectuur.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Servicebuscomponent
Definitie  : Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.
Toelichting  : De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten). Bestaand met aanpassingen, namelijk de nieuwe koppelvlakken met het DSO-LV.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Projectstatus  : Gewijzigd (klein)
Object ID  : 8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Object ID  : 8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Object ID_nl  : 8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Original ID  : id-8c2cf498-380a-4fc1-b8ce-becf802d6371
Semanticsearch  : servicebuscomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: