Opstellen eindverslag inspraak

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Opstellen eindverslag inspraak
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Samen met de ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer worden de inspraakreacties doorgenomen en wordt een eindverslag opgesteld. Dit verslag vormt input voor het opstellen van het definitief ontwerp (het ontwerpbesluit). Het verslag wordt ook aan de belanghebbenden gestuurd. (BusinessProcess) Opstellen eindverslag inspraak Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbele- id OrJunction Op verschillende manieren kan de input verzameld worden, afhankelijk van de situatie en de eventuele gemeentelijke regels. Eventueel kunnen een of meer bijeenkomsten of inloopavonden georganiseerd worden. In andere gevallen is het voldoende om de mogelijkheid te bieden tot schriftelijke reacties of digitale reacties via sociale media of andere digitale kanalen. (BusinessProcess) Verzamelen inspraakreacti- es AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 10:58:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 10:58:47 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Opstellen eindverslag inspraak
Definitie     Samen met de ketenpartners en de eventuele initiatiefnemer worden de inspraakreacties doorgenomen en wordt een eindverslag opgesteld. Dit verslag vormt input voor het opstellen van het definitief ontwerp (het ontwerpbesluit). Het verslag wordt ook aan de belanghebbenden gestuurd.
Nestingniveau     04
VolgordeId     003-020-020-030
Object ID     8c0bf5fd-95d1-4169-a87e-a009e3dd940f
Object ID     8c0bf5fd-95d1-4169-a87e-a009e3dd940f
Object ID_nl     8c0bf5fd-95d1-4169-a87e-a009e3dd940f
Original ID     id-8c0bf5fd-95d1-4169-a87e-a009e3dd940f
Semanticsearch     opstellen eindverslag inspraak
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:17.