Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Aanleveren informatie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : Aanleveren informatie
Definitie  : Ketenpartners leveren opgevraagde aanvullende informatie tijdig aan aan het behandelteam.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 003-026-040
Object ID  : 8943c87e-1a8e-456e-aa27-abbad1950e4d
Object ID  : 8943c87e-1a8e-456e-aa27-abbad1950e4d
Object ID_nl  : 8943c87e-1a8e-456e-aa27-abbad1950e4d
Original ID  : id-8943c87e-1a8e-456e-aa27-abbad1950e4d
Semanticsearch  : aanleveren informatie
Relaties  :  default - BusinessService Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: