T10 Bepalen bevoegd gezag en uitvoeringsorganisatie

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationServices > T10 Bepalen bevoegd gezag en uitvoeringsorganisatie
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Service.png
Naam  : T10 Bepalen bevoegd gezag en uitvoeringsorganisatie
Definitie  : DSO-LV service voor het bepalen van het juiste BG op basis van uitvraag. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API)
Object ID  : 8830cf28-3394-4239-8ae3-e3aa00582373
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: