0065P Voorlichten en beantwoorden vragen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 0065P Voorlichten en beantwoorden vragen
0065P Voorlichten en beantwoorden vragen
BusinessEvent Beantwoorden vraag gereed Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket BusinessEvent Vraag ontvangen BusinessProcess Intake vraag Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid Opstellen informatie(tekst) of antwoord, eventueel afstemmen met ketenpartners. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen Versturen antwoord aan vraagsteller en/of leveren informatie aan doelgroep. (BusinessProcess) Leveren antwoord/informatie Een vraag wordt gesteld via het omgevingsloket en wordt doorgzet naar de gemeente. (ServingRelationship) TriggeringRelationship de gemeente verwerkt de vraag via haar relatiebeheercomponent en maakt hiervoor een zaak aan. (ServingRelationship) TriggeringRelationship TriggeringRelationship Via de outputmanagement kan de vraagsteller antwoord / informatie krijgen. (ServingRelationship) TriggeringRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 20-07-2019 21:33:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:33:14 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA subtype
   
   
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
Projectstatus
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 0065P Voorlichten en beantwoorden vragen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-862cf763-ad53-4563-962c-870f1f8efd4b
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 0065P Voorlichten en beantwoorden vragen
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Extern Object ID  : 5d37db4e-5252-48e7-ad51-719e61ca7fd6
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 862cf763-ad53-4563-962c-870f1f8efd4b
Titel view SWC  : Proces - 006 Voorlichten en beantwoorden vragen
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Elementen  : 
Relaties  :