Publicatiecomponent

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Publicatiecompo- nent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen aanleveren van initiele versie van omgevingsvisie en programma. Toelichting: * De eerste omgevingsvisie zal geen wijziging zijn van de huidige visie, maar een eerste versie waarna over de tijd wijziging zullen worden doorgegeven. Het is daarom van belang om de gehele eerste versie te kunnen publiceren. * Het programma zal veelal een initiele versie zijn. * Geupdate requirement in versie 1.1. (Requirement) OBP04 Kunnen aanleveren van initiele versie van omgevingsvisie en programma Hieronder wordt verstaan: * Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP) tussen oude en nieuwe versies van de regeling (tekst, annotaties en geometrie ) (was-wordt). * Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het (wijzigings)besluit wordt toegevoegd. Toelichting: * Met deze instructie wordt in de landelijke voorziening het verschil tussen de huidige en nieuwe versie duidelijk gemaakt waardoor de landelijke voorziening een geconsolideerde versie kan maken. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan: * OF Kunnen archiveren van bestandenset conform STOP/TPOD inclusief benodigde procesinformatie die inzicht geeft in waarom een besluit op deze manier tot stand is gekomen. * OF Kunnen aanleveren van bestandenset conform archiefregistratiecomponent Toelichting: * Let op: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het conform wettelijke normen archiveren van haar besluiten. De LVBB vervult deze functie niet. * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OBP08 Kunnen archiveren van besluiten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ophalen van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB dan wel DSO-LV OZON conform STOP-TPOD. * Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de synchronisatie service van de landelijke voorziening. Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. (Requirement) OB01 Kunnen ophalen van regeling uit landelijke voorziening Hieronder wordt verstaan: * Het kunnen tonen van de geconsolideerde regeling op elk moment in tijd op basis van (ontvangen) was/wordt instructies. Toelichting: * Bijvoorbeeld nodig op het moment dat de organisatie haar omgevingsplan heeft uitbesteed aan een extern bureau. Dit bureau levert de wijzigingen in het plan terug aan de gemeente waarna de gemeente het geheel consolideerd. * Let op: wijze van gegevensuitwisseling tussen gemeente en bureau is in onderzoek (augustus 2020) * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. * Geupdate tekst in versie 1.1. (Requirement) OBP02 Kunnen consolideren van de regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen valideren van regeling via LVBB en DSO-LV validatie services zoals de OW-validatie, OP-validatie en Geo-validatie. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.3. Was kunnen valideren van besluit. Is geworden: kunnen valideren van regeling. (Requirement) OBP05 Kunnen valideren van regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen aanleveren van wijzigingsbesluit (incl. was/wordt instructies) naar de LVBB volgens STOP-TPOD om besluit beschikbaar te stellen en bekend te maken. * Kunnen gebruiken van digikoppeling (via CORV) voor aanlevering aan LVBB. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.1. (Requirement) OBP06 Kunnen aanleveren van besluiten aan LVBB Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbelei- dcomponent Hieronder wordt verstaan: * Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens zoals kunnen aangeven van af en tot wanneer een besluit in werking treed. (Requirement) OBP03 Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens Hieronder wordt verstaan: * Kunnen importeren van wijzigingen (was/wordt) in regeling (in STOP-TPOD) via bestandsimport of via koppeling (API). Toelichting: * Bijvoorbeeld ten behoeve van organisaties die het wijzigen van hun omgevingsplan uitbesteden. * Let op: wijze van gegevensuitwisseling tussen gemeente en bureau is in onderzoek (augustus 2020) * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB. Voor de realisatie van de requirement is de leverancier van de omgevingsbeleidcomponent (plansoftware) afhankelijk van deze ontwikkelingen. Het is daardoor mogelijk dat de leverancier deze requirement op dit moment nog niet (geheel) heeft kunnen realiseren. * Nieuwe requirement in versie 1.1 (Requirement) OBP09 Kunnen importeren van wijzgingen in regeling RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship s Deze svg is op 09-06-2021 04:13:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 09-06-2021 04:13:26 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Publicatiecomponent
Definitie  : Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.
Object ID  : 824f58ef-4127-4474-b86e-f94b51425f8b
Object ID_nl  : 824f58ef-4127-4474-b86e-f94b51425f8b
Original ID  : id-824f58ef-4127-4474-b86e-f94b51425f8b
Semanticsearch  : publicatiecomponent
Relaties  : 
Onderdeel van (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: