Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen Intrekking begunstigende beschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Vaststellen Intrekking begunstigende beschikking
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
De concept intrekkingsbeschikking wordt intern getoetst en vervolgens goedgekeurd door een ander dan de opsteller. (BusinessProcess) Vaststellen Intrekking begunstigende beschikking OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving Wanneer sprake is van een eerder afgegeven begunstigende beschikking die als gevolg van de opgelegde sanctie (geheel of gedeeltelijk) ingetrokken wordt (conform art. 18.10 Ow), dan is dat een besluit dat bekendgemaakt moet worden en waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Voorheen (Wabo) kon de gemeente alleen een begunstigende 'vergunning' of 'ontheffing' intrekken; in de Omgevingswet is de bevoegdheid verruimt tot het intrekken van ook anderssoortige beschikkingen. De beschikking tot intrekking wordt eerst in concept opgesteld en intern ter goedkeuring aangeboden. (BusinessProcess) Opstellen Intrekking begunstigende beschikking TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 26-01-2022 12:26:16 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 26-01-2022 12:26:16 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen Intrekking begunstigende beschikking
Definitie  : De concept intrekkingsbeschikking wordt intern getoetst en vervolgens goedgekeurd door een ander dan de opsteller.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-030-020-030
Object ID  : 803a1362-32bc-4291-a0a1-c978d4f5ad99
Object ID  : 803a1362-32bc-4291-a0a1-c978d4f5ad99
Object ID_nl  : 803a1362-32bc-4291-a0a1-c978d4f5ad99
Original ID  : id-803a1362-32bc-4291-a0a1-c978d4f5ad99
Semanticsearch  : vaststellen intrekking begunstigende beschikking
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: