Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

T1. Ondersteuning Intake toezicht houden

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Requirements > T1. Ondersteuning Intake toezicht houden
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Requirement T1. Ondersteuning Intake toezicht houden Requirement T108 Kunnen samenstellen activiteiten tot een situatie waarop toezicht moet worden gehouden vergunning Requirement T102 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorde- n op vragen uit vragenboom- (voorkomen dubbel uitvragen / overtypen van gegevens) Requirement T103 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag. Requirement T109 Kunnen relateren van de toezichtzaak aa- n andere zaken Requirement T124 Kunnen controleren op bestaande (lopende) vergunningaan- vragen (via VMG014) Requirement T122 Kunnen controleren of de gemelde en/of geconstateerde activiteiten vergunningplich- tig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Requirement T105 Kunnen aanmaken van zaak (VMG012) Requirement T106 Kunnen starten van een keten van zaken (in geval van meerdere betrokken bevoegd gezagen, VGM012) Requirement T121 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandela- ar Requirement T104 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het webformulier Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhand- elcomponent CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 18-04-2019 12:05:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-04-2019 12:05:54 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities