Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Adviseren opstellen beschikking

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Adviseren opstellen beschikking
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking wanneer zij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de bestuursdwang. (BusinessProcess) Adviseren opstellen beschikking Onder interne adviseurs verstaan we hier medewerkers, teams of afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie die geen primaire verantwoordelijkheid hebben binnen dit bedrijfsproces maar die wel betrokken worden om vanuit de eigen expertise te adviseren. (BusinessRole) Interne adviseurs Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder bestuursdwang en de bestuursdwang is daarwerkelijk toegepast, dan kan de gemeente de kosten van het toepassen van de bestuursdwang verhalen op de overtreder. Daarvoor dient een kostenverhaalsbeschikking te worden opgesteld. Kostenverhaal is alleen mogelijk wanneer een begunstigingstermijn is ingesteld (en verlopen). Wanneer sprake is van een sanctie in de vorm van een last onder dwangsom en de dwangsom is daadwerkelijk verbeurd, dan kan de gemeente de dwangsom vorderen. De betalingstermijn van zes weken start per de datum van verbeurte van de dwangsom (evenals overigens de verjaringstermijn). Die datum moet daarom goed worden gedocumenteerd en onderbouwd. Een invorderingsbeschikking is strikt genomen niet nodig voor de verplichting tot betalen van de dwangsom, maar wel voor een invorderingstraject (of wanneer een belanghebbende daarom verzoekt). Het kan zinvol zijn eerst een gewone nota naar de overtreder te sturen; wanneer die betaald wordt, is een invorderingsbeschikking niet nodig. In plaats van de invorderingsbeschikking kan ook een beschikking tot opheffing of opschorting van de last onder dwangsom worden opgesteld, wanneer de overtreder daarom heeft verzocht (en de gemeente dat verzoek wil honoreren). (BusinessProcess) Opstellen beschikking AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-01-2022 14:01:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 07-01-2022 14:01:49 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Process.png
Naam  : Adviseren opstellen beschikking
Definitie  : Interne deskundigen kan worden gevraagd te adviseren bij het opstellen van de kostenverhaalsbeschikking wanneer zij betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de bestuursdwang.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-030-030-025
Object ID  : 7f39f574-24b3-45b8-9c50-67dc7081c73e
Object ID  : 7f39f574-24b3-45b8-9c50-67dc7081c73e
Object ID_nl  : 7f39f574-24b3-45b8-9c50-67dc7081c73e
Original ID  : id-7f39f574-24b3-45b8-9c50-67dc7081c73e
Semanticsearch  : adviseren opstellen beschikking
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: