Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Omgevingsvisie gereed

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessEvents > Omgevingsvisie gereed
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Event.png
Naam  : Omgevingsvisie gereed
Object ID  : 7e49a86d-8266-4ea0-810b-bf0e3694e9ec
Object ID_nl  : 7e49a86d-8266-4ea0-810b-bf0e3694e9ec
Original ID  : id-7e49a86d-8266-4ea0-810b-bf0e3694e9ec
Semanticsearch  : omgevingsvisie gereed
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: