0031I informatieproducten 2

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 0031I informatieproducten 2
0031I informatieproducten 2
BusinessActor Gemeente Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhandelcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistratiecomponent ApplicationComponent Informatieproductenbeheercompone- nt ApplicationComponent Informatieproductenregistratiecompo- nent ApplicationComponent API managemen- tcomponent Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase (ApplicationComponent) Toepasbareregels registratiecomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbareregelsbeheer component ArchiMateNote 2 Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbareregels DSO-LV DSO-LV service voor bepalen conclusie aanvraag op basis van toepasbare regels. Service wordt o.a. binnen DSO-LV door Omgevingsloket gebruikt. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T11 Bepalen conclusie DSO-LV service voor het aanleveren van toepasbare regels volgens STTR. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMSI) (ApplicationService) T8 Aanleveren toepasbare regels (STTR) In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus DSO-LV DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T4 Catalogus-Muteren DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T5 Catalogus-Opvragen Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket DSO-LV service voor het notificeren van bevoegd gezag voor indienen, aanvullen of intrekken. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling, ebMS) (ApplicationService) T13 TriggerberichtVerzendenService ArchiMateNote 1 ArchiMateNote 5 ArchiMateNote 4 ArchiMateNote 6 ArchiMateNote 3 FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 20-07-2019 21:32:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:32:36 CEST
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
Projectstatus
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 0031I informatieproducten 2
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-78e4f396-be03-45fb-9c4b-a00318eaa505
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 0031I informatieproducten 2
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 78e4f396-be03-45fb-9c4b-a00318eaa505
View is gegeneerd  : false
Titel view SWC  : Applicatieinteractie - 003 Informatieproducten 2
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Viewtype  : Geen
Elementen  : 
Relaties  :