Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Interactie omgevingswetcomponenten

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Interactie omgevingswetcomponenten
Interactie omgevingswetcomponenten
ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB ArchiMateNote Omgevingswetcomponenten Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ArchiMateNote Generieke componenten Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiec- omponent ApplicationComponent Besluitenregistratieco- mponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 21-12-2021 02:01:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 21-12-2021 02:01:20 CET
Legenda
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Interactie omgevingswetcomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-76ee4264-98d8-4269-8e2c-294825e020f7
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Interactie omgevingswetcomponenten
Titel view SWC  : Interactie omgevingswetcomponenten
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 76ee4264-98d8-4269-8e2c-294825e020f7
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 76ee4264-98d8-4269-8e2c-294825e020f7
Object ID_nl  : 76ee4264-98d8-4269-8e2c-294825e020f7
Original ID  : id-76ee4264-98d8-4269-8e2c-294825e020f7
Semanticsearch  : interactie omgevingswetcomponenten
Elementen  : 
Relaties  :