Besluitenregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationComponents > Besluitenregistratiecomponent
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Besluitenregistratiecomponent
Object ID  : 75a90fc6-3f00-4bb0-8473-87ad62560647
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 75a90fc6-3f00-4bb0-8473-87ad62560647
Object ID_nl  : 75a90fc6-3f00-4bb0-8473-87ad62560647
Original ID  : id-75a90fc6-3f00-4bb0-8473-87ad62560647
Semanticsearch  : besluitenregistratiecomponent
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: