veroorzaakt

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > TriggeringRelationships > Id-74043b44-1e89-4bee-a451-3f823ad35d69
Notice.png
Dit object is onderdeel van
   de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
In de meeste gevallen waarin een incidentmelding of handhavingsverzoek bij de gemeente ingediend wordt, zal de gemeente ook het bevoegd gezag zijn, maar in een aantal gevallen zal een ander bestuursorgaan die rol vervullen. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer de melding betrekking heeft op een door de provincie of het waterschap verleende vergunning of op een rijksmonument. Het is ook mogelijk dat de gemeente wel het bevoegde gezag is, maar dat een uitvoeringsdienst de VTH-taken uitvoert voor het onderwerp van de melding. Als een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag de melding zal behandelen of als een ketenpartner de (gemandateerde) uitvoerende organisatie is, wordt de melding overgedragen aan die ketenpartner en worden de overige processtappen overgeslagen. Overdragen dient --met name bij handhavingsverzoeken-- onverwijld te gebeuren aangezien als dag van ontvangst geldt de dag van ontvangst bij het bestuursorgaan waar de melding is ingediend, niet waar die wordt behandeld. (BusinessProcess) Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder Hoewel het bedrijfsproces voor het behandelen van een incidentmelding op hoofdlijnen gelijk is aan dat van het behandelen van een formeel handhavingsverzoek, zijn er verschillen. Bij een formeel handhavingsverzoek is minder ruimte voor prioriteitsstelling. De gemeente moet --binnen de wettelijk gestelde termijn-- een formeel besluit nemen over handhaving, en wanneer er inderdaad sprake is van een overtreding dan moet de gemeente in beginsel ook handhaven, in tegenstelling tot bij een 'gewone' incidentmelding; daarbij kan de gemeente besluiten om niet handhavend op te treden. Vanwege deze verschillen is het belangrijk vroegtijdig te onderkennen van welk van de twee varianten sprake is. (BusinessProcess) Beoordelen incidentmeldin- g of handhavingsv- erzoek TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 00:22:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 00:22:40 CEST
ArchiMate-relatie veroorzaakt
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatienaam voluit   :  veroorzaakt
Relatietype   :  TriggeringRelationship
Vanaf   :  Beoordelen incidentmelding of handhavingsverzoek (BusinessProcess)
Naar   :  Beoordelen bevoegdheid en uitvoerder (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  Omgevingswet/1.5/id-74043b44-1e89-4bee-a451-3f823ad35d69
Object ID   :  74043b44-1e89-4bee-a451-3f823ad35d69
Object ID_nl   :  74043b44-1e89-4bee-a451-3f823ad35d69
Original ID   :  id-74043b44-1e89-4bee-a451-3f823ad35d69
Semanticsearch   :  id-74043b44-1e89-4bee-a451-3f823ad35d69
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Omgevingswet


Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 10:07.