DSO-LV

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Een projectmap is een DSO-map van de initiatiefnemer. In de projectmap worden stukken geplaatst tijdens voorbereiding en realisatie van een project. Bevat bijvoorbeeld checkresultaten, ingevulde aanvragen, bouwtekeningen aannemer. (ApplicationComponent) Projectmap initiatiefnemer BusinessActor Gemeente Dit is functionaliteit voor het bevoegd gezag en haar adviseurs om samen te werken aan maken van plannen. Hiermee geeft het bevoegd gezag anderen toegang tot plannen. Het is ook mogelijk om andere documenten toe te voegen die voor het opstellen of wijzigen van Omgevingsdocumenten nodig zijn. (ApplicationComponent) Samenwerken aan aanvragen ApplicationComponent Gebruikerstoep- assingen ApplicationComponent Gegevens en informatie producten beschikbaarstell- en Het stelsel werkt op basis van service gerichte architectuurprincipes. Alles is een service. Waar een service draait (beschikbaar gesteld wordt), binnen of buiten het stelsel, maakt voor de werking van het stelsel niet uit. Mits deze bereikbaar is en voldoet aan de service level afspraken. (ApplicationComponent) DSO-LV Stelselknooppu- nt Dit is functionaliteit voor het bevoegd gezag en haar adviseurs om samen te werken aan het nemen van besluiten ten aanzien van een ingediende aanvraag of melding. Hiermee geeft het bevoegd gezag anderen toegang tot opgeslagen vergunningaanvragen en meldingen (ApplicationComponent) Samenwerken aan plannen In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus- DSO-LV Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO voor Derden worden alle toepassingen voor ontwikkelaars ontsloten. (ApplicationComponent) DLO voor derden Deze component biedt functionaliteit voor het beheren en ontsluiten van alle content van het Omgevingsloket. Tot content worden zaken gerekend zoals informatieteksten, helpteksten, afbeeldingen en video. (ApplicationComponent) Content Generieke gegevensverzamelingen zijn gegevensverzamelingen die veelvuldig binnen het stelsel worden gebruikt, maar niet tot één specifiek Informatiehuis behoren, zoals railverkeergegevens, wegverkeer, verkeersregister en populatie gegevens. Generieke gegevensverzamelingen zijn bestaande gegevensverzamelingen en zijn geen onderdeel van het stelsel, maar leveren wel op basis van wettelijk verankerde voorwaarden via de Informatiehuizen aan het stelsel. (ApplicationComponent) Generieke gegevensverza- melingen Stelt een overzicht beschikbaar van onderzoeksrapporten. Onderzoeksrapporten kunnen ontstaan in het proces Opstellen of wijzigen Omgevingsdocumenten of bij het proces Opstellen aanvragen/meldingen. Het daadwerkelijk opvragen van de onderzoeksrapporten gebeurt bij de bron. Het kan zijn dat hier kosten en/of leveringsvoorwaarden aan verbonden zijn. (ApplicationComponent) Onderzoeksrapp- orten index Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbarereg- els DSO-LV Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket DSO applicatie component ter ondersteuning van ketensamenwerking, bestaande uit twee onderdelen: samenwerken aan aanvragen en samenwerken aan plannen. (ApplicationComponent) Samenwerking DSO-LV Via het Omgevingsloket wordt algemene informatie beschikbaar gesteld aan afnemers. Dit zijn toelichtende teksten binnen het Omgevingsloket. Daarbinnen is er primair voor specifieke juridische uitleg het Informatiepunt Omgevingswet. (ApplicationComponent) Informatie Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Een gebruikerstoepassing is in het Digitaal Loket Omgevingswet geïntegreerd en neemt de opmaak van het Digitaal Loket Omgevingswet (DLO) over. Dit geeft de gebruiker een integrale gebruikerservaring waardoor deze de indruk heeft dat het om een enkele applicatie gaat. De gebruiker geeft via de gebruikersinterface aan wat hij wil. (ApplicationComponent) Digitaal omgevingsloket- (DSO-LV) Gebruikerstoepassingen zijn op zichzelf staande applicaties die op het gemeenschappelijke platform van het Omgevingsloket draaien. Binnen het portaal DLO Beheren worden alle beheertoepassingen ontsloten. Dit is minimaal een doorverwijzing naar een achterliggende applicatiecomponenten en maximaal een geïntegreerd onderdeel van het DLO Beheren. Bij voorkeur heeft het DLO Beheren dezelfde look & feel als het Digitaal Loket Omgevingswet. (ApplicationComponent) DLO beheerportaal ApplicationComponent DSO-LV Samenwerken De juridische regel wordt eerst toepasbaar gemaakt (AC07-I toepasbare regel), vervolgens wordt er voor gezorgd dat de toepasbare regel kan worden uitgevoerd in een formulier (AC06-I uitvoerbare regel). (ApplicationComponent) Uitvoerbarereg- els Deze component beheert de ingediende (of aangevulde of weer ingetrokken) ingevulde (concept-) aanvraag inclusief eventuele bijlagen of een ingediende (of aangevulde) ingevulde melding. Vanuit deze component wordt de aanvraag formeel doorgezet naar het relevante bevoegd gezag. (ApplicationComponent) Ingediende aanvragen en meldingen AssociationRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AssociationRelationship ServingRelationship FlowRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship FlowRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 02-06-2019 06:46:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-06-2019 06:46:11 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Actor.png
Naam  : DSO-LV
Definitie  : Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M.
Object ID  : 733ab374-5dab-48aa-ac22-0e6d9dc5dfdf
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: