Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

016 Behandelen bezwaar

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 016 Behandelen bezwaar
016 Behandelen bezwaar
Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot een besluit (bv. vergunning, maatwerkvoorschrift of handhavingsmaatregel) van het bevoegd gezag. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar Versturen besluit, publiceren, informeren belanghebbenden. (BusinessProcess) Bekendmaken reactie op bezwaar Voorlopig standpunt, evt. hoorzitting en/of mediation, opstellen ontwerpbesluit. Bij de inhoudelijke behandeling van het bezwaar is afstemming met ketenpartners gewenst of zelfs verplicht. Advies is gewenst voor zaken waar de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit vrijblijvend heeft geadviseerd, of waar advies juist nodig was geweest maar niet ingewonnen. Advies met instemming is noodzakelijk wanneer het bezwaar zaken betreft waarover de ketenpartner bij de totstandkoming van het oorspronkelijke besluit een advies met instemming heeft gegeven. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen bezwaar Administratieve controle, controle indieningsvereisten, ontvangstbevestiging, evt. verzoek aanvullende gegevens. (BusinessProcess) Intake bezwaar Besluiten op ambtelijk of bestuurlijk niveau. (BusinessProcess) Besluiten op bezwaar BusinessEvent Bezwaar behandeld Een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van een eerder genomen besluit. (BusinessEvent) Bezwaar ontvangen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-06-2021 02:53:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2021 02:53:10 CEST
Legenda


Originele kleuren
Nestingniveau
   
   
   
VolgordeId
   
   
   
   
   
   
Semanticsearch
   
   
   
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view 016 Behandelen bezwaar
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-700b9315-4df9-4a96-a466-c654893c3b31
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 016 Behandelen bezwaar
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 700b9315-4df9-4a96-a466-c654893c3b31
Object ID  : 700b9315-4df9-4a96-a466-c654893c3b31
Object ID_nl  : 700b9315-4df9-4a96-a466-c654893c3b31
Original ID  : id-700b9315-4df9-4a96-a466-c654893c3b31
Semanticsearch  : 016 behandelen bezwaar
Elementen  : 
Relaties  :