Besluiten wijziging omgevingsplan

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Besluiten wijziging omgevingsplan
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) en vaststelling van het besluit. (BusinessProcess) Besluiten wijziging omgevingsplan In deze stap wordt mededeling gedaan van het ontwerpbesluit in het publicatieblad van de gemeente en wordt kennis gegeven van de terinzagelegging. Relevante stukken worden ter inzage gelegd en eventuele zienswijzen geregistreerd. (BusinessProcess) Uitvoeren uniforme openbare voorbereidings- procedure In de fase Bekendmaken wordt het besluit gepubliceerd en worden de belanghebbenden geïnformeerd. De noodzakelijke toepasbare regels worden aangeleverd bij het DSO. (BusinessProcess) Bekendmaken wijziging omgevingsplan Opstellen van een ontwerp op basis van de uitgangspunten, en parallel daaraan opstellen of wijzigen van de daarmee corresponderende (toepasbare) regels. In de fase Ontwerpen stelt u op basis van de uitgangspunten een ontwerp op. Tegelijk stelt u de daarmee corresponderende (toepasbare) regels op of wijzigt deze. (BusinessProcess) Ontwerpen wijziging omgevingsplan Vaststellen van het definitief besluit voor de omgevingsplanwijziging. (BusinessProcess) Vaststellen definitief besluit Dit bedrijfsproces betreft het wijzigen van de gebiedsdekkende regeling met daarin de vastgestelde regels voor de fysieke leefomgeving. (BusinessProcess) Wijzigen omgevingsplan In deze stap wordt het definitieve besluit geformuleerd op basis van het ontwerpbesluit en de ingekomen zienswijzen. (BusinessProcess) Opstellen definitief besluit AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-04-2023 07:37:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-04-2023 07:37:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  Uitvoeren van een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (UOV) en vaststelling van het besluit.
Nestingniveau   :  02
VolgordeId   :  003-030
Object ID   :  6d4b7911-138c-4d1c-8808-da3f336e9cdc
Object ID_nl   :  6d4b7911-138c-4d1c-8808-da3f336e9cdc
Original ID   :  id-6d4b7911-138c-4d1c-8808-da3f336e9cdc
Semanticsearch   :  besluiten wijziging omgevingsplan
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:03.