Bepalen regievoerend bestuursorgaan

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Bepalen regievoerend bestuursorgaan
Notice.png
Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet. Dit element bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Als het initiatief ook aan regelgeving van waterschap, provincie of Rijk raakt, wordt bepaald welk van deze bestuursorganen het beste als regievoerder kan optreden. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van andere initiatieven c.q. vergunningen die reeds verleend zijn voor de desbetreffende locatie (BusinessProcess) Bepalen regievoerend bestuursorgaan Onder ‘team verkenning en begeleiding’ vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die medeverantwoordelijk zijn voor het voeren van ‘vooroverleg’ met initiatiefnemers en het daarin vormgeven en inpassen van initiatieven. Hieronder vallen diverse disciplines zoals juristen, geo-specialisten, vergunningverleners en toezichthouders, en met name ook proces- en relatiemanagementrollen zoals de initiatiefmanager dienen deel uit te maken van dit team. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team verkenning en begeleiding Om te bepalen welk bestuursorgaan het beste als regievoerder kan optreden is afstemming tussen de ketenpartners gewenst. (BusinessService) Afstemmen regievoering verkenning Alle relevante informatie wordt verzameld in het projectdossier, waaronder het lokale, provinciale en (boven)nationale beleid, informatie over gerelateerde andere lopende, afgeronde of mislukte initiatieven, achtergrondinformatie en dergelijke. De initiatiefnemer kan daarbij gevraagd worden extra informatie aan te leveren. (BusinessProcess) Verzamelen relevante informatie Aan welke initiatiefmanager de verkenning wordt toegewezen is afhankelijk enerzijds van inzet en beschikbaarheid van medewerkers en anderzijds van de voor de verkenning benodigde vaardigheden. Criteria hiervoor zijn de complexiteit van het initiatief, de locatie waarop die betrekking heeft en de aard van de geplande activiteiten. De initiatiefmanager heeft als voornaamste taak zorgdragen dat de verkenning correct, soepel en tijdig uitgevoerd wordt en dat alle relevante aspecten aan de orde komen. Daarvoor moeten de juiste deskundigen uit de interne organisatie, bij ketenpartners en bij uitvoeringspartners betrokken worden. (BusinessProcess) Toewijzen aan initiatiefmanag- er AssignmentRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 15:01:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 15:01:54 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
BusinessProcess
Documentation   :  Als het initiatief ook aan regelgeving van waterschap, provincie of Rijk raakt, wordt bepaald welk van deze bestuursorganen het beste als regievoerder kan optreden. Dit kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van andere initiatieven c.q. vergunningen die reeds verleend zijn voor de desbetreffende locatie
Nestingniveau   :  04
VolgordeId   :  013-010-020-010
Object ID   :  68005aa0-bc10-4499-a011-2ac068f1bbf8
Object ID_nl   :  68005aa0-bc10-4499-a011-2ac068f1bbf8
Original ID   :  id-68005aa0-bc10-4499-a011-2ac068f1bbf8
Semanticsearch   :  bepalen regievoerend bestuursorgaan
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 14:22.