106 Voorlichten en beantwoorden vragen

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 106 Voorlichten en beantwoorden vragen
106 Voorlichten en beantwoorden vragen
Dit bedrijfsproces betreft het geven van algemene informatie over ruimtelijk beleid, proactief (voorlichten) of reactief naar aanleiding van een ontvangen vraag. Het gaat om algemene vragen, niet gebonden aan een initiatief. (BusinessProcess) Voorlichten en beantwoorden vragen Opstellen informatie(tekst) of antwoord, eventueel afstemmen met ketenpartners. (BusinessProcess) Inhoudelijk behandelen Versturen antwoord aan vraagsteller en/of leveren informatie aan doelgroep. (BusinessProcess) Leveren antwoord/informatie Registratie, beoordeling en toewijzing aan behandelaar. (BusinessProcess) Intake verzoek Eigen wens om (breed) informatie te verstrekken over bv. wijzigingen in beleid. (BusinessEvent) Voorlichtingscampagn- e Ingekomen vraag van een burger, bedrijf, instelling of andere overheid. (BusinessEvent) Ingekomen vraag BusinessEvent Voorlichting/beantwo- ording gereed De publicatie van de geleverde informatie kan voor andere bestuursorganen aanleiding zijn tot actie. (BusinessEvent) Informatie gepubliceerd Inhoudelijke afstemming met ketenpartners is gewenst als het onderwerp raakt aan de kaders die door die ketenpartners zijn gesteld in hun regelgeving. De afstemming borgt dat regelgeving van andere overheden correct wordt meegenomen. Bij eenvoudige zaken zal er sprake zijn van inhoudelijk advies van andere bestuursorganen; bij complexe zaken kan nauwere samenwerking nodig zijn; in dat geval is er sprake van ketensamenwerking type III (samen realiseren). Afstemming/advisering kan informeel als een (telefoon)gesprek plaatsvinden of meer formeel via een adviesnotitie of -rapport, al dan niet officieel vastgesteld. (BusinessService) Advies inhoudelijk TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship Deze svg is op 17-05-2020 20:37:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 17-05-2020 20:37:15 CEST
Legenda


Originele kleuren
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 106 Voorlichten en beantwoorden vragen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-67df744b-936d-437d-8d20-c15ec812374e
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 106 Voorlichten en beantwoorden vragen
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 67df744b-936d-437d-8d20-c15ec812374e
Titel view SWC  : BA Ketensamenhang
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 67df744b-936d-437d-8d20-c15ec812374e
Object ID_nl  : 67df744b-936d-437d-8d20-c15ec812374e
Elementen  : 
Relaties  :