Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

003I Wijzigen omgevingsplan

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > 003I Wijzigen omgevingsplan
003I Wijzigen omgevingsplan
BusinessActor Gemeente Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Regelingcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Werkprocescomponent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Omgevingsdocumentviewer- component Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Publicatiecomponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ApplicationComponent Analyse-en- monitoringregistratiecomponent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Omgevingsdocumentviewercompo- nent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent ApplicationComponent Participatiecomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). (ApplicationService) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. (ApplicationService) Toepasbare Regels aanleveren Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationService) Toepasbare Regels verifieren Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (ApplicationService) Geo-validatieservice De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationService) OW-validatieservice Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus opvragen Met deze REST API overheden begrippen en definities muteren in de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus muteren Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (BusinessActor) LVBB Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocument aanbieden Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocument opvragen Koppelvlak voor het Toepasbaar opvragen Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdocument Toepasbaar opvragen Koppelvlak voor het presenteren van Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdocument presenteren Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de OW validatie. (FlowRelationship) 7 FlowRelationship Na de validaties wordt de wijziging van het omgevingsplan geregistreerd en bekendgemaakt op aangegeven datum. De wijziging in het plan wordt op datum van inwerkingtreding doorgevoerd (geconsolideerd in het centrale omgevingsplan bij DSO-LV). Beoogde wijziging is na bekendmaking van het besluit wel al zichtbaar maar nog niet geeffectueerd. (FlowRelationship) 9 Hierbij wordt in het besluitvormingsproces gebruik gemaakt van de Omgevingsbeleidviewercomponent of een andere gemeentelijke viewercomponent. De viewer toont de geconsolideerde versie van de regeling als mede de was/wordt van tekst en geografie. De viewer toont dit in tekst en/of kaart. Dit wordt gedaan op basis van de STOP presentatiestandaard. (FlowRelationship) 6 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de geo-validatie. (FlowRelationship) 8 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus gemuteerd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 3 Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 Als de wijziging van het omgevingsplan gereed is voor besluitvorming wordt in de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent het besluitvormingsproces gestart. Vermoedelijk zal hiervoor geen "harde koppeling" tussen de systemen nodig zijn, maar voor het gemak van de informatieflow is deze hier wel weergegegeven. (FlowRelationship) 5 FlowRelationship De door de gemeente gemaakte toepasbare regels worden geverifieerd. (FlowRelationship) 10 De toepasbare regels worden aangeleverd en getoond in het loket op het moment dat de juridische regels in werking treden. (FlowRelationship) 11 De gemeente gaat aan de slag met opstellen van nieuw omgevingsplan of het wijzigen van het bestaande omgevingsplan. Omgevingswaarden die de gemeente wil monitoren, slaat de gemeente op in de analyse en monitoringscomponent. Voor participatie in het omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de participatiecomponent. Kaartlagen kunnen worden geimporteerd uit CAD software. (FlowRelationship) 1 De gemeente kan middels deze service toepasbare regels raadplegen (FlowRelationship) 12 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus opgevraagd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 2 De gemeente start met het ophalen van de meest recente versie van de regeling bij de LVBB. Let op: deze service is nog in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) Deze svg is op 22-07-2022 19:03:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-07-2022 19:03:59 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
ArchiMate-view 003I Wijzigen omgevingsplan
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-6743ad3a-ced4-4cb0-8f81-9d1526a5ab11
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 003I Wijzigen omgevingsplan
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 6743ad3a-ced4-4cb0-8f81-9d1526a5ab11
Titel view SWC  : Applicatieinteractie - DSO en Gemeente - Wijzigen omgevingsplan
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 6743ad3a-ced4-4cb0-8f81-9d1526a5ab11
Object ID_nl  : 6743ad3a-ced4-4cb0-8f81-9d1526a5ab11
Original ID  : id-6743ad3a-ced4-4cb0-8f81-9d1526a5ab11
Semanticsearch  : 003i wijzigen omgevingsplan
Elementen  : 
Relaties  :