Gesprekspartner

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Role.png
Naam  : Gesprekspartner
Definitie  : Verantwoordelijkheid voor het overleggen met initiatiefnemers zodat die hun plannen goed kunnen inpassen in de fysieke leefomgeving en besluitvorming daarover soepel kan verlopen.
Object ID  : 61b45707-a79d-4ab8-8a81-11031f14e56a
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Komt voor op   :  ArchiMate views: