Systemen gemeente

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieprod- ucten De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB BusinessActor Gemeente Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl FlowRelationship Aanleveren bekendmaking vergunningaanvraag FlowRelationship Aanleveren informatieproduct FlowRelationship Aanleveren van toepasbare regels (STTR) FlowRelationship Aanleveren wijzigingen omgevingsdocumenten AssociationRelationship ServingRelationship FlowRelationship Notificatie aanvraag of melding (STAM) FlowRelationship Ophalen informatie vergunningaanvra- ag FlowRelationship Opvragen informatieproduct FlowRelationship Opvragen van begrip (stelselcatalogus) FlowRelationship Opvragen van omgevingsdocumenten FlowRelationship Status updates naar inwoners en bedrijven FlowRelationship Toevoegen en wijzigen van begrip (stelselcatalogus) Deze svg is op 08-06-2021 17:25:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2021 17:25:32 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element Omgevingswet
ArchiMate_Component.png
Naam  : Systemen gemeente
Definitie  : Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet.
Object ID  : 6040ce55-064b-4df9-a9db-39ea1bcbb331
Object ID_nl  : 6040ce55-064b-4df9-a9db-39ea1bcbb331
Original ID  : id-6040ce55-064b-4df9-a9db-39ea1bcbb331
Semanticsearch  : systemen gemeente
Relaties  : 
Is gerelateerd aan (1):Komt voor op   :  ArchiMate views: