024 Opsporen

Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view 024 Opsporen
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-5fbfd4e5-f1a5-4f4d-8160-e7ec4ed14737
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : 024 Opsporen
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 5fbfd4e5-f1a5-4f4d-8160-e7ec4ed14737
Titel view SWC  : BA Uitwerking deelprocessen
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
GEMMA thema  : Omgevingswet
Object ID  : 5fbfd4e5-f1a5-4f4d-8160-e7ec4ed14737
Object ID_nl  : 5fbfd4e5-f1a5-4f4d-8160-e7ec4ed14737
Elementen  : 
Relaties  :