DROP

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Omgevingswet en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate-element Omgevingswet Buitengemeentelijke voorziening
ArchiMate_Component.png
Naam  : DROP
Definitie  : Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl.
Object ID  : 5e5cec2b-dfc4-49d3-8cb6-ec2b0eb45f7d
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA subtype  : Geen
GEMMA type  : Buitengemeentelijke voorziening
Object ID  : 5e5cec2b-dfc4-49d3-8cb6-ec2b0eb45f7d
Object ID_nl  : 5e5cec2b-dfc4-49d3-8cb6-ec2b0eb45f7d
Original ID  : id-5e5cec2b-dfc4-49d3-8cb6-ec2b0eb45f7d
Semanticsearch  : drop
Relaties  : 
Realiseert services:

Voldoet aan de standaardversie(s):
Komt voor op   :  ArchiMate views: